As Christelike familie aanbid ons God; koester en bemoedig ons mekaar en reik ons uit in ons omgewing

KleuterKerk

Kleuters is soos sponsies; hulle suig alles wat ons vir hul leer met entoesiasme op! Daarom is die kleuterbediening vir ons baie belangrik!

Ons het ‘n groot span toegewyde vrywilligers wat elke kleuter koester asof dit hul eie kind is.

Dit is vir ons belangrik dat mense nie ons kleuterbediening sien as ‘n oppasdiens nie; kleuterkerk is ‘n volwaardige erediens van ons gemeente. Ons koördineerder by die kleuters is Claudine Maré. Jy kan haar kontak by claudine.mare@gmail.com.

Kinderkerk

Ons is baie opgewonde oor ons kinderbediening! Dit is lekker om te sien hoe kinders hul kan uitleef in aanbidding, speel, leer en groei.

Kinderkerk vir Gr. 1-6 vind plaas tydens die erediens (08:45) in die Kinderkerk ouditorium. Hier kom die grootgroep bymekaar vir gebed, aanbidding en deel van die Woord. Daarna deel almal op in kleingroepe.

Ons besef dat hierdie fase in ‘n kind se lewe krities is. Hier moet elke kind begelei word op ‘n dissipelskap pad. Ons sien ons verhouding met ouers as ‘n vennootskap. Ons wil graag ook ouers ondersteun in die vorming van hul kinders. Daarom het ons ‘n Kweek-Huis bediening, waar ons ouers wil bemagtig met praktiese wenke. Gaan loer gerus op ons webtuiste: www.kweekhuis.weebly.com of ons Facebook blad: Kweek-Huis.

Ons koördineerder by die kinderbediening is Wihan Venter. Jy kan hom kontak by wihan@endecon.co.za

Tieners

Die hoeveelheid energie, passie en dryf wat ‘n tiener besit, is verbysterend! Ons wil dit graag benut in ons gemeente. Daarom doen ons moeite om die tieners te bedien op so ‘n manier dat hul tot hul reg kan kom as deel van die liggaam van Christus.

Tienerdiens
Tienerdienste word gereeld aangebied en word op ons kalender aangedui.
Na elke erediens gedurende die kwartaal neem die tieners deel aan tiener groeigroepies. Hier deel ons ons lewens met mekaar en stap ons die pad van dissipelskap saam.

GOM-aksie
GOM-aksie vind elke Dinsdag (of alternatiewelik sommige Donderdae) van die kwartaal plaas (vanaf 18:00 tot 20:00). By GOM glo ons Jesus Gee-OM vir ons; daarom wil ons dieselfde doen met ons lewens! Vir meer oor GOM, kyk na die video!

 

Kampe
Ons is trots op die verskeie kampe wat ons aanbied. Die kampe word ook op die kalender aangedui: Skoolverwisselingskamp, Gr. 10 (Hoekom?) kamp, Gr. 11 kamp, #Imagine, #Re-Imagine, Pa-en-Seun en Ma-en-Dogter kamp.

Hierdie kampe het al telkens ‘n radikale effek op tieners se lewens gehad; moet dit nie mis nie!

Die koördineerder by die tienerbediening is Willem le Roux. Jy kan hom kontak by willem@irricon.co.za.