As Christelike familie aanbid ons God; koester en bemoedig ons mekaar en reik ons uit in ons omgewing

Jaco-1.jpg

Jaco Strauss

 083 799 9946

Jaco Strauss is vanaf 2008 leraar in die gemeente. Hy is getroud met Adele, voorheen ʼn onderwyseres en deesdae gee sy smiddae wiskunde ekstra klasse. Hulle het 3 kinders, Luann, Jannay en Aliante.

Dit is vir Jaco belangrik dat hulle as gesin dinge saam doen. Hulle hou van die wildtuin en die kinders se sport en kultuur gee hom geleentheid om ʼn rekreasie-fotograaf te wees.

Jaco is as leraar verantwoordelik vir die geloofsbediening; kleingroepbediening; verhoudingsbediening; dienswerkerbediening; bestuursbediening en medeverantwoordelik vir die gemeentebou; pastorale bediening en prediking.

Anru.jpg

Anru Liebenberg

 083 469 6783

Anru Liebenberg is vanaf 2015 leraar in die gemeente. Hy is getroud met Danél; ‘n maatskaplike werker. Anru hou daarvan om sy kop skoon te kry deur te hardloop.

Musiek en aanbidding is ook vir hom ‘n groot belangstelling. Dit verskaf vir hom baie energie wanneer jongmense hul roeping ontdek en uitleef.

Anru is as leraar verantwoordelik vir die kinderbediening, tienerbediening en jongvolwassenes en medeverantwoordelik vir die gemeentebou, pastorale bediening en prediking.

jz%20foto_edited.jpg

JZ de Jager

 0724758152

JZ de Jager is vanaf 2020 leraar in die gemeente. Hy is getroud met Karla, ‘n fisioterapeut. Hulle het twee kinders, Marissa en Eben. Hulle geniet dit om as gesin tyd saam met mekaar te spandeer om so saam met mekaar te groei.

 

Goeie en gesonde verhoudings is vir hom baie belanrik. Daar is verskillende sfere van verhoudings en binne elkeen van hierdie sfere moet die verhoudings gekoester word.

 

JZ is as leraar verantwoordelik vir onder andere die kinderbediening, getuienis bediening en ook die senior lidmate. Hy is medeverantwoordelik vir die gemeentebou, pastorale bediening en prediking.