top of page

Bank besonderhede

ABSA Bank

Rek. Naam: NG Kerk Nelspruit

Reknr. : 1070580043

Takkode: 632005

Tipe Rek: Tjekrekening

NGK Kalender 2020.jpg
bottom of page