As Christelike familie aanbid ons God; koester en bemoedig ons mekaar en reik ons uit in ons omgewing

Kleingroepbediening

Waarom is kleingroepe vir ons gemeente belangrik?
ʼn Kleingroep was vir Jesus ʼn belangrike bedienings-model. As voorbeeld hiervan kies Hy twaalf dissipels om vir drie jaar saam met Hom te leef; te werk en om saam Sy werk voort te sit.

Die volgende paar punte bevestig dit.

 

  • ʼn Kleingroep gee geleentheid om jou gawes te gebruik. Gebed, getuienis, genesing, gasvryheid ens.

  • In ʼn kleingroep vind natuurlike dissipelskap plaas. Almal leer en groei.

  • Pastoraat. Die groep help en ondersteun mekaar.

  • Etiek. Die kleingroep dink saam oor die Woord van God en vanuit hierdie norme en waardes, bedien groeplede mekaar met raad hoe om in sekere situasies op te tree.

  • Die kerk verkondig maar die kleingroep illustreer. Kleingroepe koppel bladsye van die Bybel met bladsye van die lewe.


Ons bediening sal graag elke gemeentelid in ʼn kleingroep wil sien. Dan weet ons jy het ʼn plek waar jy behoort, kan groei en gekoester kan word.

As jy nog nie die waagmoed gehad het om die sprong te neem nie daag ons jou uit om dit vandag nog te doen. Ons is daar vir jou vir enige navrae en om vir jou deur die Gees te help om by ʼn gepaste groep in te skakel.

Kerkraadlid
Marlize Roccon - 083 434 8073

Die leraar op die kleingroepbestuur is Jaco. Hy kan ook gekontak word.

1 Joh 4:11-12 Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. (12) Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik.

Kliek op die dokument hieronder om die nuutste

kleingroep materiaal aftelaai

6 Weke in Jesus se voetspore - Omgeegids_eBook
6 Weke in Jesus se voetspore - Leiergids_eBook