Bemoedig

Verhoudingsbediening

Hierdie bediening se fokus is V E R H O U D I N G S
Verhoudings met jonk en oud met nuwe intrekkers sowel as die ou wat die dieselfde kerkbank as jy deel vir die laaste 15 jaar al

Hoe doen ons dit?
 • Ons glo dat ons verhoudings in ons gemeente met mekaar bou, deur by die mens uit te kom; ons kuier! Seker kan jy nie kuier sonder om ietse te eet en selfs die keel bietjie nat te maak nie; hoe dan anders?
 • Ons kuier Sondae op die stoep met ‘n koppie tee en ‘n beskuit in die hand
 • Ons kuier na nagmaal staan-staan met ‘n lekker bordjie eetgoed
 • Ons bederf ons Mamma’s en Pappa’s op Moeders-en Vadersdag
 • Ons braai saam met ons nuwe intrekkers
 • Ons kuier ‘n hond uit ‘n bos uit met Oesfees
 • Ons bederf ons vroue met ‘n vrouewegbreeknaweek
 • Ons kuier saam met ons kosbare senior lidmate
 • Jy kan sê in hierdie bediening doen ons alles al kuier-kuier
 • Hierdie bediening glo ‘sáám is ons beter’ en daarom betrek ons enige iemand wat graag betrokke wil wees in die voorbereiding van die verskillende gemeente byeenkomste. Só is ons diensbaar vir ons God.

Wat is ons visie?

Om deur ons aksies, handelinge en aktiwiteite verhoudings tussen die gemeentelede onderling, te bou, verhoudings te verbeter en te versterk

Wat is ons doelstelling?

Om deur middel van die verskillende aksies ‘n liefdevolle, positiewe, omgee gemeente te hê.

Watter aksiegroepe resorteer onder die Verhoudingsbediening?

 • Nagmaalkuiers
 • Moeders-en Vadersdag
 • Nuwe Intrekkers Kuiers
 • Vroue-en Mannekamp
 • Senior Lidmate Kuier
 • Oesfees
 • Opstandingsdienskuier
Dienswerkbediening

Hierdie bediening is hoofsaaklik verantwoordelik vir al die dienswerk voor; tydens en na ons eredienste. Ons kleingroepe help Sondae om mense by die erediens te verwelkom asook met die teeskink na die tyd. Die ander aksiegroepe betrek vrywilliges om hier diensbaar te wees. Die aksiegroep verantwoordelik vir die bediening van verversings tydens begrafnisse bedien gedurende die week soos hulp benodig word. Kontak gerus vir Nenine van der Merwe (082 510 5762) die kerkraadslid vir hierdie bediening of die organiseerders van die aksiegroepe indien jy graag betrokke wil raak.

Aksiegroepe in die bediening

Nagmaal; Verwelkoming voor die diens; Aanwys van sitplekke; Opneem van offergawes
Organiseerder: Danie Kotze (0784223495)

Bediening van begrafnis verversings
Organiseerder: Rene Blom (0828202932)

Hot Chocolate / Milo oggende
Organiseerder: Nenine van der Merwe (082 510 5762)

Teeskink na Erediens
Organiseerder: Kerkkantoor (0137524518)