Tuisblad

Baie dankie aan almal wat hulle tyd gegee het om saam te dink oor die pad vorentoe vir ons gemeente. Die volgende areas is tydens die Gemeentebou analise saam met Malan Nel uitgewys waarop ons gemeente graag wil fokus en uitbou.

Spesifieke Missionale doelwitte (hulpverlenend en hoopgewend)

Pastor/Lidmaat besoeke in gemeenskap

Gemeenskaplike dinamiese eredienste

Betekenisvolle Verhoudingsgroepe

Verskeie toereikende programme en aksies (Programme ten bate van gemeenskap)

Hoe lyk die pad vorentoe?

Op 24 Mei gaan Malan Nel weer ‘n sessie saam met die beplanningskomitee wat gekies is fasiliteer. Hier gaan al die voorstelle wat vanuit die gemeente spesifiek gerig  op die vyf areas hierbo in doelwitte en aksieplanne omgeskakel word. Ons wil julle graag uitnooi om indien jy enige voorstel het vir ons te stuur na admin@ngknelspruit.co.za