Welkom by NG Kerk Nelspruit

Ons is ‘n verhoudingsgemeente waar ons streef om in betekenisvolle verhoudings te leef - met God, mekaar en ons omgewing.

Ons familie kom gereeld feestelik bymekaar. Sondae om 8:45 is ons eredienste, ʼn egte ontmoetingsgeleentheid met God en gedurende die week is daar 56 kleingroepe wat bymekaarkom, om mekaar en die wêreld te dien. Ons kerkraad bestaan uit 16 mense wat al ons bedieninge verteenwoordig.

Soos ʼn mens in ʼn familie kan verwag, word ons styl beskryf as informeel en gemaklik. Dit is vir enige vreemdeling maklik om by ons in te stap en tuis te voel. Mag dit ook jou belewenis wees.
preke
career
UITVOERENDE BEAMPTE POS BESKIKBAAR

Die persoon sal verantwoordelik wees vir die koördinering van gemeente aktiwiteite en administrasie, moet goed kan beplan, lojaal wees teenoor die gemeente, en as skakel dien tussen gemeente bedieninge en kerkkantoor. Kandidate moet beskik oor toepaslike tersiêre kwalifikasies, minstens 5 jaar bestuurservaring, bewese ervaring in personeel bestuur, finansiële kundigheid, rekenaarvaardigheid en goeie kommunikasievaardighede.

CV moet per epos gestuur word aan: ub@ngknelspruit.co.za
Navrae: Paul Harley: belladonna@huxnet.co.za
Die kerkraad behou die reg voor om nie die pos te vul nie.

Laai die pligstaat hier af.

Aansoeke sluit: 4 November 2016