Tuisblad

40 DAE VELDTOG 2014

 

Saam is ons beter

 

Op 10 Augustus begin ons gemeente met ‘n baie opwindende 40 dae veldtog. Klik op die inligtingsbrief vir besonderhede.

INLIGTINGSBRIEF AAN DIE GEMEENTE – 6 Julie 2014

Op 17 Augustus hou ons gemeente ‘n Massa gemeente uitreik gedurende ons eredienstyd. Ons gaan almal by die gemeente bymekaarkom nagmaal gebruik en dan verdeel ons vir die uitreik. Dit is egter nodig dat jy voor die tyd jou naam op die lys by die teedrink sal skryf sodat ons kan weet watter groepe waar gaan uitreik. Klik op die volgende dokument om te weet waar ons gemeente orals gaan uitreik.

Projekte vir Massa Uitreik (17 Aug 2014)

GR 10 KAMP

12-14 SEPTEMBER 2014

Gr. 10’s en ouer/s
Hiermee nooi ons al die Gr.10’s na ons HOEKOM-kamp – eksklusief net vir Gr.10’s. Die kamp vind plaas te Paradors. Hierdie is ‘n kamp wat ANDERS is as alle ander kerkkampe. Dis ‘n kamp waar ons gewoonlik baie sports het maar ook baie voorbereiding doen vir die belangrike finale jaar van kategese in Gr. 11. Dit sal wonderlik wees as ons voltallig kan wees. As jy dus nie die hele naweek kan bywoon nie, kom wanneer jy kan, maar moet asb. nie die naweek misloop nie – jy gaan verseker mis!

GR 10 KAMP – INSKRYWINGSVORM