Welkom by NG Kerk Nelspruit

Ons is ‘n verhoudingsgemeente waar ons streef om in betekenisvolle verhoudings te leef - met God, mekaar en ons omgewing.

Ons familie kom gereeld feestelik bymekaar. Sondae om 8:45 is ons eredienste, ʼn egte ontmoetingsgeleentheid met God en gedurende die week is daar 56 kleingroepe wat bymekaarkom, om mekaar en die wêreld te dien. Ons kerkraad bestaan uit 16 mense wat al ons bedieninge verteenwoordig.

Soos ʼn mens in ʼn familie kan verwag, word ons styl beskryf as informeel en gemaklik. Dit is vir enige vreemdeling maklik om by ons in te stap en tuis te voel. Mag dit ook jou belewenis wees.
career
4
Paygate-Zapper-Payment-Method-Logo